หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระชงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม   22 มี.ค. 2562 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรัง ซอยสุขสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม    20 มี.ค. 2562 27
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรัง สายเด่นเกลี้ยง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหลุม    20 มี.ค. 2562 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคันคลองบ้านหลุม โดยยกระดับดินผิวจราจรลูกรัง บ้านนายบุญเลิศ - บ้านนายเสนาะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหลุม    20 มี.ค. 2562 56
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคันคลอง สายหัวตาข่าย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหลุม    20 มี.ค. 2562 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหลุม จำนวน 4 แห่ง   20 มี.ค. 2562 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรัง สายคลองปู่เจ้า บริเวณนานายสำเนียง สาทสังข์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหลุม   13 มี.ค. 2562 42
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับดินผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 แห่ง   13 มี.ค. 2562 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองตาเทือง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหลุม   13 มี.ค. 2562 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลองอ้ายวงศ์ หมุ่ที่ 8 ตำบลบ้านหลุม   13 มี.ค. 2562 48
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19